Aktualizacja cennika. Zapytaj o cenę produktu sklep@polam.info

.

This is a demo store. No orders will be fulfilled.

Regulamin

Regulamin sklepu internetowego polam.info i Polityka prywatności1. Ogólne informacje.


1.1. Właścicielem sklepu internetowego www.polam.info jest firma:

POLAM Group Grzegorz Romanowicz
ul. Piłsudskiego 40
67-100 Nowa Sól


tel. biuro +48 68 888 00 31

tel. kom. +48 696 455 386 Grzegorz Romanowicz

 

e-mail: info@polam.info


NIP PL9251272120 ,
REGON 081202232

 


zwana w dalszej części serwisu Sprzedającym,POLAM, sklepem lub polam.info


1.2. Korzystanie z serwisu www.artpo.eu odbywa się wyłącznie na zasadach określonych regulaminem sklepu. Złożenie zamówienia wiąże się z zaznaczeniem opcji „zapoznałem się z regulaminem i polityka prywatności sklepu POLAM i akceptuje postanowienia”

 

1.3. Wszystkie produkty oferowane w POLAM są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski i objęte gwarancją producenta.

 

1.4. Wygląd towarów i specyfikacja techniczna produktów może nieznacznie różnić się od prezentowanych na zdjęciach i dotyczy ona odlewu wykonanego za pomocą formy. Możliwe nieścisłości w opisach, podawanych parametrach, oraz zdjęciach nie ogranicza w żaden sposób praw konsumentów oraz kupującego do reklamowania produktów.

 

1.5. Wszystkie ceny podawane na stronie sklepu są cenami netto i nie zawierają podatku VAT, w czasie składania zamówienia zostanie ten podatek doliczony. W przypadku sprzedaży wewnątrzwspólnotowej oraz eksportu towarów do krajów z poza Unii Europejskiej obowiązuje 0% stawka VAT (dotyczy tylko i wyłącznie firm posiadających aktywny NIP UE lub firm spoza UE)

 

1.6. Oferta Sklepu może ulegać bieżącym zmianom, w zakresie asortymentu, ilości oraz cen sprzedawanych produktów.

 

2. Zamówienie i sprzedaż.


2.1. Sprzedaż odbywa się za pośrednictwem Internetu w formie umowy na odległość pomiędzy Nabywcą, a Sprzedającym.


2.2. Kupującym, Nabywcą dokonującym zakupów w sklepie internetowym ArtPo.eu jest pełnoletnią osoba fizyczna, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą lub  Przedsiębiorca, który jest osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej prowadzącą działalność gospodarczą, wpisana do odpowiedniego Rejestru (EDG, KRS), która dokonuje zakupów w celu związanym z tą działalnością.


2.3. Zakupy w Sklepie następują poprzez dodawanie kupowanych produktów do wirtualnego koszyka. Do momentu ostatecznej akceptacji zamówienia towary mogą być dowolnie wkładane i wyjmowane z koszyka.


2.4. Zamówienia przyjmowane są poprzez formularz zamówienia dostępny na stronie polam.info, drogą elektroniczną e-mail, telefonicznie lub faxem, aby móc kupować w Sklepie konieczne jest podanie prawdziwych danych na stronie Sklepu (proces logowania) lub przekazanie ich obsłudze Sklepu telefonicznie, e-mail, faxem.


2.5. Zamówienia są przyjmowane przez wszystkie dni w roku.


2.6. W przypadku złożenia zamówienia niekompletnego lub w przypadku podania nieprawdziwych, niepełnych lub błędnych danych ArtPo.eu poinformuje Klienta mailowo lub telefonicznie o ile to będzie możliwe, że zamówienie takie nie może zostać zrealizowane i prosi o ponowne prawidłowe złożenie zamówienia.


2.7. Po złożeniu zamówienia Kupujący otrzyma e- mail lub telefon z prośbą o potwierdzenie zamówienia, oraz zostanie mu nadany numer zamówienia. Zamówienia nie potwierdzone nie zostaną przyjęte do realizacji.


2.8. Po złożeniu zamówienia Klient wybiera formę płatności oraz sposób dostawy. Nie dokonanie przez Klienta płatności w terminie 7 dni powoduje anulowanie sprzedaży z wykluczeniem płatności zawartej w pkt. 3.4.1. (pobranie kurierskie)


2.9. Zamówiony towar zostaje wysłany do Kupującego w zależności od dostępności produktu podanego na stronie, oraz sposobu dokonania płatności.


2.10. W przypadku gdy produkt okaże się niedostępny lub częściowo niedostępny, zamawiający niezwłocznie zostanie poinformowany o tym fakcie. Kupujący podejmie decyzję co do dalszej realizacji zamówienia. W szczególności może:
- anulować całe zamówienie i żądać zwrotu całości wpłaconych pieniędzy,
- anulować zamówienie w zakresie niedostępnych towarów i żądać częściowego zwrotu pieniędzy, w pozostałym zakresie podtrzymać zamówienie,
- podtrzymać całość zamówienia, jeśli towar będzie jeszcze dostępny, licząc się z faktem wydłużonego okresu oczekiwania.


2.11. Kupujący  może wprowadzić zmiany w zamówieniu do momentu wystawienia faktury VAT. Kupujący może wycofać złożone zamówienie w całości do momentu jego wysłania. Wprowadzanie powyższych zmian możliwe jest poprzez kontakt z Obsługą Sklepu drogą e-mail lub telefonicznie. O fakcie wycofania zamówienia klient zostanie poinformowany przez Sprzedającego.


2.12. Faktura VAT jest dołączona do zamówienia, ewentualnie może zastać wysyłana za pośrednictwem Poczty Polskiej najpóźniej w ciągu 3 dni od wysyłki towaru.

 

3. Koszty i płatności


3.1. Ceny oferowanych artykułów są cenami netto i zawierają podatek  VAT oraz są jednakowe dla wszystkich Kupujących z zastrzeżeniem obowiązujących na stronie rabatów.


3.2. Koszt przesyłki towaru ustalany jest w oparciu o cenniki wskazanych Przewoźników i jest uzależniona od wielkości i ciężaru zamówionego towaru. O kosztach wysyłki zostaje Kupujący poinformowany w czasie realizacji zamówienia. W przypadku eksportu koszt wysyłki jest podawany indywidualnie i zależy on w dużej mierze od kraju oraz kodu pocztowego miejscowości.

3.3. Do każdego zamówienia wliczony jest koszt opakowania i jest on wliczony w koszt artykułu.


3.4. Klient może wybrać następujące formy płatności spośród oferowanych w sklepie:

    3.4.1. Przy odbiorze: należność pobiera kurier
    3.4.2. Przelewem bankowym na konto Sprzedającego (numer konta zawsze aktualny w zakładce kontakt).
    3.4.3. Wpłata gotówkowa w siedzibie sklepu (przy odbiorze osobistym),
    3.4.4. Przelew zwykły (pocztowy)   


3.5. W przypadku zamówień, których nie zrealizowano z winy Klienta, a szczególnie w przypadku nieuzasadnionej odmowy odbioru zamówienia, podania błędnego adresu lub kodu pocztowego, Sprzedawca zastrzega sobie prawo obciążenia Klienta kosztami transportu zamówienia.
 

 

4. Rabaty


4.1.Rabaty przydzielane są wyłącznie zarejestrowanym klientom. Aby skorzystać z programu rabatowego należy   zarejestrować się i zalogować przed dokonaniem zakupów. Rabat jest przypisany do konta danego klienta. Brak jest możliwości przeniesienia uzyskanego rabatu na inną osobę.


5. Reklamacje i zwroty


5.1. Klient może zrezygnować z towaru kupionego w naszym Sklepie bez podania przyczyny w ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki. Odstąpienie od umowy jest możliwe za pośrednictwem formularza do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827). Odnośnik na dole strony.

Jest to możliwe tylko wówczas, gdy towar nie był używany ani nie został w żaden sposób zniszczony.


5.2. Prawo, o którym mowa w pkt 1, nie przysługuje w odniesieniu do towarów wytworzonych na indywidualne zamówienie Kupującego lub indywidualnie dopasowanych według życzeń Kupującego.


5.3. Do przesyłki należy dołączyć pismo informujące, że towar zostaje odesłany na zasadach zwrotu, dołączyć kopię dokumentu zakupu (paragon, faktura), oraz podać dokładne dane nabywcy wraz z numerem konta bankowego, na które mają być odesłane pieniądze lub podać inny sposób zwrotu gotówki np. przekaz pocztowy. Sklep gwarantuje zwrot kwoty równej cenie towaru oraz  zwrot kosztów wysyłki jedynie do wysokości kosztów wysyłki za pośrednictwem poczty. Pieniądze zostaną zwrócone według wytycznych Klienta najpóźniej w ciągu 7 dni.


5.4. Sklep nie odpowiada za niezgodność towaru z umową, gdy Kupujący w chwili zawarcia umowy o tej niezgodności wiedział lub oceniając rozsądnie powinien był wiedzieć.


5.5  Sklep nie odpowiada za niezgodność towaru z umową w przypadku stwierdzenia przez Kupującego tej niezgodności po upływie 2 lat od dnia otrzymania przez Kupującego towar.


5.6. W przypadku stwierdzenia przez Kupującego, iż zakupiony w Sklepie towar jest niezgodny z umową, Kupujący zobowiązany jest do powiadomienia Sklepu o tym fakcie w nieprzekraczalnym terminie 2 miesięcy od stwierdzenia niezgodności ale nie później niż w okresie wskazanym w pkt 6.1.3. poprzez złożenie reklamacji. Niepoinformowanie Sklepu w powyższym terminie powoduje utratę przez Kupującego uprawnień określonych w 6.1.5. oraz 6.1.6.


5.7. W przypadku stwierdzenia przez Kupującego niezgodności towaru z umową może on żądać wymiany towaru na nowy, niewadliwy albo jego nieodpłatnej naprawy. Wybór należy do Kupującego.


5.8. Wszystkie towary dostępne w Sklepie objęte są gwarancją Producenta.


5.9. Gwarancji nie podlegają wszelkie uszkodzenia mechaniczne (pęknięcia, ukruszenia, zdarcie), oraz uszkodzenia spowodowane niedbałym i/lub niewłaściwym, niezgodnym z przeznaczeniem użytkowaniem.


5.10. Przed dokonaniem reklamacji należy skontaktować się z Obsługą Sklepu e-mail lub telefonicznie i powiadomić o chęci zareklamowania produktu. Przez ArtPo.eu zostanie wysłany kurier w celu odebrania reklamowanego produktu w dogodnym dla Kupującego terminie.


5.11. Kupujący jest zobowiązany do zabezpieczenia towaru w sposób uniemożliwiający uszkodzenie w czasie transportu.


5.12. Koszty transportu związane z reklamowanym produktem ponosi ArtPo.eu tylko i wyłącznie gdy transport został zamówiony oraz gdy reklamacja była uzasadniona i rozpatrzona pozytywnie.


5.13. Reklamacje rozpatrywane są najpóźniej w ciągu 14 dni od daty otrzymania przez sklep przesyłki z reklamowanym produktem. Pismo o rozpatrzeniu reklamacji zostanie przesłane Kupującemu listem poleconym oraz e-mailem. W przypadku nieustosunkowania się przez Sklep do złożonej reklamacji w powyższym terminie uznaje się reklamację za rozpatrzona pozytywnie.


5.14. Sklep może:
- reklamację uznać bez zastrzeżeń i wymienić towar na nowy bądź dokonać jego nieodpłatnej naprawy wedle wyboru Kupującego.
- odmówić uwzględnienia reklamacji, wskazując na piśmie powody takiej decyzji.


5.15. Jeżeli naprawa lub wymiana są niemożliwe, wymagają nadmiernych kosztów lub narażają Kupującego na znaczne niedogodności, Kupujący może domagać się obniżenia cen  albo odstąpić od umowy. Kupujący nie może od umowy odstąpić jeśli niezgodność towaru z umową jest nieistotna.


5.16. Sposób opakowania wysyłanego towaru uzależniony jest od gabarytów i ciężaru zamówienia. Sklep każdorazowo dołoży wszelkiej staranności by przesyłka zapakowana była w bezpieczny sposób zmniejszający ryzyko uszkodzenia w transporcie.


5.17. W przypadku wysyłek firmą kurierską odbiorca zobowiązany jest sprawdzić jakość dostarczonego towaru w obecności kuriera firmy spedycyjnej. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy, kurier sporządza protokół szkody, który wraz z listem przewozowym i kopią faktury jest podstawą do reklamacji.
 

6. Polityka bezpieczeństwa i prywatności 
7. Zastrzeżenia

7.1. Wszelkie prawa do całej zawartości serwisu internetowego są zastrzeżone przez ArtPo.eu i jej partnerów biznesowych. Użytkownik ma prawo do pobrania oraz drukowania całych stron lub fragmentów serwisu internetowego pod warunkiem nienaruszania praw autorskich. Żadna część serwisu nie może być w celach komercyjnych kopiowana w całości lub części, transmitowana elektronicznie lub w inny sposób, modyfikowana lub wykorzystana bez uprzedniej pisemnej zgody ArtPo.eu

7.2. POLAM nie ponosi odpowiedzialności za kompletność informacji przedstawionych na stronach serwisu. Ryzyko związane z użytkowaniem i wykorzystaniem informacji przedstawionych w serwisie ponosi sam Użytkownik. POLAM nie ponosi żadnej odpowiedzialności z tytułu wyrządzonych szkód będących rezultatem korzystania z serwisu.

7.3. Wszystkie nazwy handlowe, nazwy produktów, nazwy firm i ich loga użyte na stronie sklepu ArtPo.eu należą do ich właścicieli i są używane wyłącznie w celach identyfikacyjnych. Mogą być one zastrzeżonymi znakami towarowymi. Wszystkie materiały, opisy i zdjęcia prezentowane na stronach sklepu ArtPo.eu użyte są w celach informacyjnych. Zawartość witryny (teksty, obrazki, grafiki) oraz wszystkie jej fragmenty stanowią własność firmy ArtPo.eu, producentów, dostawców lub firm współpracujących.


8. Postanowienia końcowe.


8.1. Korzystanie ze sklepu ArtPo.eu oznacza akceptację niniejszego regulaminu.


8.2.. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem obowiązują przepisy ustaw: - z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny,
- z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu Cywilnego.
- z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks Cywilny,
- z dnia 17 listopada 1964 r.- Kodeks Postępowania Cywilnego

 

 

Polityka prywatności (pliki cookies)

 

Niniejsza Polityka odnosi się do plików cookies i nawiązuje do strony internetowej sklepu polam.info

 

Co to są pliki cookies?

 

Pliki cookies potocznie zwane „ciasteczkami” są to niewielkie pliki tekstowe zapisywane na twardym dysku komputera.

Wykorzystywane pliki zawierają dane osobowe, do których nikt nie posiada dostępu.

Cookies są całkowicie bezpieczne dla użytkownika i jego urządzenia tj. komputera, bowiem nie przenikają przez nie wirusy czy złośliwe niechciane oprogramowania.

 

Wyróżniamy dwa rodzaje plików cookies:


Pierwszym jest cookies sesyjne inaczej zwane czasowepozostają na urządzeniu tj. komputerze do momentu zamknięcia strony internetowej lub wylogowania się. Cookies tymczasowe nie pozwala pobierać danych osobowych i dokumentów-materiałów poufnych.

 

Drugim natomiast są cookies trwałe – ten rodzaj plików tekstowych jest zapisywany na twardym dysku i przechowywany przez około 12-24 miesiące. Wylogowanie się, zamknięcie przeglądarki, bądź wyłączenie urządzenia jakim jest komputer nie usuwa plików cookies.

Istnieje możliwość wyłączenia plików, jednakże byłoby to mniej korzystne dla użytkownika, który miałby ograniczoną funkcjonalność niektórych elementów przeglądarki.

 

Szanując prawo dokonywania świadomych wyborów osób korzystających ze strony internetowej naszego sklepu ArtPo.eu zapewniamy możliwość wyłączenia plików cookies.

Natomiast zablokowanie „ciasteczek” będzie się wiązać z problemami jakimi są utrudnienia w korzystaniu ze stron internetowych.

 

Niemniej jednak bardzo gorąco zachęcamy do korzystania z plików cookie nie tylko na naszej stronie internetowej.

Wszelkie zmiany dotyczące Polityki prywatności będą na bieżąco uzupełniane na naszej stronie.

 

 

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

 

 

 

Wprowadzamy zmiany w naszym Oświadczeniu o prywatności, aby wzmocnić Państwa prawa dotyczące prywatności danych. Jest to element naszych działań na rzecz transparentności informacji
o tym, jak używamy danych i jak je zabezpieczamy. Uwzględniliśmy zmiany, które odpowiadają nowym standardom wprowadzonym przez europejskie przepisy dotyczące ochrony danych znane jako Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO).

 

Nowe rozporządzenie RODO obowiązuje od 25 maja 2018 roku.

 

Zgodnie z art. 13 ust. 1−2 oraz art. 26 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej RODO − informujemy, że:

 

 

 

Firma Pracownia Artystyczna POLAM z siedzibą w Nowej Soli ul. Piłsudskiego 40 przetwarza informacje zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

 

 

 

1. Administrator danych osobowych

 

1.1 Administratorem Państwa danych osobowych (dalej: „Administrator” lub „Polam”) jest Pracownia Artystyczna POLAM z siedzibą w Nowej Soli ul. Piłsudskiego 40.

 

NIP PL9251272120 ,

 

 

 

 

 

1.2. Z Administratorem można się kontaktować pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej na adres:
ul. Piłsudskiego 40, 67-100 Nowa Sól lub drogą e-mailową pod adresem: info@polam.info

 

 

 

2. Cele i podstawy przetwarzania

 

1) w celu zawarcia umowy na podstawie Państwa zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO) i/lub w celu wykonania i na podstawie umowy, gdy ją zawarliśmy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO) podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy i osoba składająca zamówienie w Polam jest zobowiązana do ich podania. W przypadku braku zgody na podanie danych osobowych, zlecenie nie będzie mogło być zrealizowane;

 

2) w celach analitycznych, lepszego doboru usług do potrzeb naszych klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych klientach, analizy finansowej naszej firmy będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 

3) w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 

 1. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 2. w celu badania satysfakcji klientów będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych klientów z produktów
  i usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);

 3. w celu oferowania przez Polam produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem Państwa potrzeb, czyli profilowania, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

 

 

 

3. Prawo do sprzeciwu

 

3.1. W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych. W tej sytuacji przestaniemy przetwarzać dane, chyba że będziemy w stanie wykazać,
że w stosunku do Państwa danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub Państwa dane będą nam niezbędne
do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

 

 

 

4. Szczególne kategorie danych osobowych

 

4.1. Polam nie przetwarza szczególnych kategorii danych osobowych ani danych osobowych dotyczących wyroków skazujących oraz naruszeń prawa lub powiązanych środków bezpieczeństwa.

 

 

 

5Okres przechowywania danych

 

5.1. Dane osobowe wynikające z zawarcia umowy będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, czyli przez 2+1 lat od końca roku, w którym wygasła umowa, w tym 2 lata to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń. Dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy określeniu jednej daty usunięcia danych dla umów kończących się w danym roku.

 

  1. Jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy w ciągu do 1 roku od złożenia Państwu przez nas oferty, Państwa dane osobowe związane z rozmowami o tej umowie zostaną niezwłocznie usunięte z wyjątkiem danych potrzebnych do marketingu bezpośredniego.

  2. Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług możemy przetwarzać do czasu, aż zgłoszą Państwo sprzeciw względem ich przetwarzania lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.

  3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez Polam przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Polam tj. okres dwu letniej gwarancji i prawa do reklamacji lub prowadzenia spraw sądowych, jeśli zajdzie uzasadniona potrzeba przy procesie reklamacyjnym.

 

 

 

6. Odbiorcy danych

 

6.1. Państwa dane osobowe mogą zostać ujawnione naszym partnerom, czyli firmom, z którymi współpracujemy łącząc produkty lub usługi tj. firmy kurierskie i agencje celne jeśli sprawa dotyczy wysyłki poza Unię Europejską, a w uzasadnionych przypadkach sądy, jeśli dojdzie do postępowania reklamacyjnego na drodze sądowej po wyczerpaniu innych polubownych rozwiązań.

 

6.2. Do Państwa danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy - podmioty przetwarzające: firmy księgowe, prawnicze, informatyczne.

 

 

 

 1. Prawa osób, których dane dotyczą:

 

Zgodnie z RODO przysługuje Państwu:

 

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;

 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;

 3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;

 4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;

 5. prawo do przenoszenia danych;

 6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

 

 

 1. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

 

8.1 Podanie danych ma charakter dobrowolny, ale jest konieczne do zawarcia umowy lub skorzystania
z naszych usług marketingowych.

 

 

 

 

 

 

 

 1. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

  1. W procesie analizy ryzyka/wykonywania umowy podejmujemy decyzje w sposób zautomatyzowany, z uwzględnieniem profilowania, w oparciu o dostępne nam dane. Decyzje te są podejmowane całkowicie automatycznie w oparciu o modele scoringowe/analizy statystyczne/metody oceny ryzyka itp. Decyzje podejmowane w ten zautomatyzowany sposób mają wpływ na dostępność produktów.

  2. Profilowanie oznacza przetwarzanie danych osobowych polegające na wykorzystaniu Państwa danych osobowych do oceny niektórych Państwa cech, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących osobistych preferencji, wieku, płci, zainteresowań, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

 

 

 

 1. Zabezpieczenie danych

  1. Państwa dane osobowe są przetwarzane elektronicznie i ręcznie, zgodnie z metodami
   i procedurami związanymi z celami przetwarzania, o których mowa powyżej.

  2. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej
   i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

 

 

 

 

 

 

Dokumenty do pobrania:

1.) Odstąpienie od umowy

Pobierz DOC.

Pobierz PDF